Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Undersökningar

Ser du suddigt, har svårt att fokusera, lider av huvudvärk, trötthet eller grusiga ögon? Då kan det vara dags att kolla upp synen. Synen förändras med tiden så vi på Optiker Almå rekommenderar att göra synundersökningar regelbundet. På så vis kan vi hjälpa dig att upprätthålla en god syn samt ögonhälsa.Du kan boka tid för en undersökning genom att besöka oss, ringa på 013-13 60 70 eller använda vår onlinebokning.

Bokningstyp & pris

■ Linskontroll: För dig som haft linser tidigare. Även kontroll av din glasögonstyrka ingår. Tar ca 30 minuterPris: 495:-

■ Nytillpassning Linser: För dig som aldrig provat på linser innan. Tar ca 1 timme. Minst två återbesök ingår. Pris från: 995:-

Synundersökning Glasögon: Ordinarie synundersökning. Tar ca 40 minuterPris: 595:-

■ Ögonhälsoundersökning: Utökad undersökning för att upptäcka ögonsjukdomar i tidigt skede. Tar ca 1 timme. Bilderna bedöms av en ögonspecialist. Pris: 995:-

Synkontroll Körkort: För dig som ska ta körkort. Pris: 150:- Tar ca 15 minuter. Vid högre behörighet under 45 år: 200:- Över 45 krävs ordinarie synundersökning. 

■ Tåranalys: Ordinarie synundersökning samt bedömning av din tårvätska för att kunna rekommendera behandling eller tårsubstitut. Tar ca 1 timme. Ett återbesök ingår. Pris: 995:-

Synundersökning Glasögon

Under synundersökningen tar vi reda på dina synförutsättningar, det vill säga dina ögonrörelser och synintryck på olika avstånd, med mera. Du är till stor del själv delaktig i undersökningen genom att beskriva hur du upplever din syn och din förmåga att uppfatta din omgivning. Om undersökningen visar att du behöver korrigera din syn, går vi igenom vilka möjligheter som finns.

Synundersökningen består bland annat av:

•  Anamnes - samtal om ditt allmäntillstånd
•  Genomgång av t.ex. dina arbetsförhållanden och din tidigare erfarenhet av   synkorrektion
•  Mätning av synskärpa på olika avstånd
•  Utprovning av bästa glas
•  Om glasögon ska tillpassas görs alla mätningar för det också 
•  Ögonrörelse- och samsynundersökning - mäter din förmåga till samsyn 
•  Undersökning av pupillreflexer

Kontaktlinsundersökning

Som kontaktlinsbärare bör du låta undersöka dina ögon och linser minst en gång per år. Det är mycket viktigt för ett säkert och komfortabelt linsbärande. Din optiker kontrollerar linsernas passform och styrka samt att ögonen mår bra. Ibland kan en annan linstyp behöva tillpassas om ögats förutsättningar har ändrats eller om nya linser lanserats som kan ge dig ökad komfort. Naturligtvis kontrollerar vi även styrkan på dina glasögon och rekommenderar dig att byta vid behov.

Kontaktlinsundersökningen består bland annat av:

•  Mätning av hornhinnans diameter och kupning
•  Noggrann undersökning i biomikroskop av bl a hornhinna, bindhinna och ögonlockens in- och utsida
•  Bedömning av den miljö man använder linserna i (påverkar rekommendation av linstyp och materialval)

•  Mätning och bedömning av tårvätskans kvalitet
•  Bedömning av befintlig lins för eventuellt byte till modernare linstyp och material
•  Kontroll av ögats slemhinnor
•  Genomgång av skötsel och handhavande

Ögonhälsoundersökning

Samarbetet inom Synologen gjorde det möjligt för vår butik att vara först i Sverige att redan 2008 kunna erbjuda Ögonhälsoundersökningar till våra kunder. Genom Ögonhälsoundersökningen får vi en komplett bild av hur dina ögon mår. I undersökningen ingår bl a ögonbottenfotografering, synfältsmätning samt ögontrycksmätning. Syftet är att upptäcka eventuella åldersförändringar i ögat på  ett så tidigt stadium att de går att behandla framgångsrikt.

Undersökningen består bland annat av:

•  Genomgång av anamnes / patienthistorik
•  Synundersökning - upptäcker  begynnande katarakt (grå starr) och pågående   synförändringar
•  Ögontrycksmätning - indikerar om du befinner dig i riskzonen för att utveckla glaukom  (grön starr)
•  Synfältsmätning - uppdagar t.ex. eventuellt begynnande synnervsskada som uppstår vid exempelvis glaukom (grön starr)

•  Ögonbottenfotografering - möjliggör tidig upptäckt av AMD (åldersförändringar i gula fläcken) samt diabetesretinopati (förändringar orsakade av diabetes)
•  Bedömning av ögonläkare
•  Eventuell remiss till vår lokala ögonläkare som du då besöker

Tåranalys

För dig med torra eller irriterade ögon

Krånglar dina ögon? Har du problem med ögon som skaver, svider, rinner eller bränner? Känns dina ögon trötta och torra? Så ska du inte behöva ha det. Det finns bra hjälp att få.Ögat är ett fantastiskt men känsligt organ. För att din syn ska fungera och dina ögon må bra måste ögats slemhinnor vara i balans med hjälp av en väl fungerande tårfilm. Tårfilmen består av tre lager. Närmast ögat finns ett slemskikt, utanpå detta ett vattenliknande skikt och ytterst ett tunt lager av fettämnen. Varje gång du blinkar fördelas skikten jämnt över ögats yta. Tårfilmen gör dessutom att ljuset bryts jämnt genom hornhinnan vilket är en förutsättning för att i ska se tydligt. Tårfilmen förhindrar också att ögat torkar ut och spelar en viktig roll i ögats försvar mot infektioner. Om du fått problem med tårfilmen får du problem med ögonen. Det finns många olika orsaker till att tårfilmen inte fungerar som den ska.

Varför krånglar dina ögon?

Varför dina ögon krånglar beror antagligen på en eller flera orsaker:

•  att det finns för lite tårvätska
•  rubbningar i tårvätskans sammansättning
•  din arbetsmiljö t.ex. bildskärmsarbete, dåliga ljusförhållanden
•  torr eller dammig luft
•  läkemedelsbiverkningar
•  sjukdom t.ex. reumatiska sjukdomar
•  åldersrelaterat

Varför tåranalys?

Orsaken till dina problem är förmodligen att du har torra ögon. Det finns flera sätt att rätta till problemen, det svåra är att hitta rätt produkt till rätt öga. Det är här vi kommer in i bilden. När du gör en tåranalys hos våra specialutbildade optiker gör vi en noggrann undersökning av dina ögon och din tårfilm. Med hjälp av tester och undersökningar gör vi en grundlig analys av tårvätskans mängd och kvalitet. Därefter kan vi ge dig råd om vilken eller vilka produkter som fungerar bäst för just dina ögon.

De vanligaste sätten att behandla  torra ögon är:

•  Tårsubstitut - konstgjord tårvätska. Det finns en mängd olika preparat, från lättflytande droppar för lindrigaste besvär till mer tjockflytande för svårare besvär. I vissa fall kan det bli   aktuellt med ögonsalva eller gel till natten. 

•  Kosttillskott - Det finns olika typer av kosttillskott som visat sig effektiva mot torra ögon. Omega-3-preparat kan fungera väl om orsaken till tårfilmens problem går att finna i   tårvätskans fettskikt.

•  Rengörings- och värmebehandlingsprodukter - Noggrann rengöring av ögonlocken underlättar produktionen och utsöndringen från de viktiga körtlar som sitter i ögonlockskanten,   körtlar som förser tårvätskan med viktiga beståndsdelar. I vissa fall kan även värmebehandling vara till hjälp för att optimera körtelfunktionen. 

Vilken eller vilka produkter som passar dig beror helt på vad som orsakar dina tårfilmsproblem. Din optiker kommer att analysera dina besvär och behov för att göra rätt rekommendation för just dig så att dina ögon kan fungera så bra som möjligt igen.

Kontakt  |   Karta   |   Nyheter  |   Om cookies  |   Öppettider   |   Boka tid

-